Vào ngày 13 tháng 6, Jiao Kovic đã trả lại mục tiêu trong trò chơi. Cùng ngày, trong trận chung kết độc thân quần vợt Pháp năm 2021 ở Paris, cầu thủ người Serbia Jiao Kevic đã giành chức vô địch 3-2 để đánh bại cầu thủ Hy Lạp Zishepas. Phóng viên hãng tin Tân Hoa Xã Gao Jing đã bị Gao Jing bắt

Vào ngày 13 tháng 6, Jiao Kovic đã ăn mừng chiến thắng. Cùng ngày, trong trận chung kết độc thân quần vợt Pháp năm 2021 ở Paris, cầu thủ người Serbia Jiao Kevic đã giành chức vô địch 3-2 để đánh bại cầu thủ Hy Lạp Zishepas. Phóng viên của hãng tin Tân Hoa Xã ảnh Gao Jing Photo vào ngày 13 tháng 6, Jiaokovic Kissing Top. Cùng ngày, trong trận chung kết độc thân quần vợt Pháp năm 2021 ở Paris, cầu thủ người Serbia Jiao Kevic đã giành chức vô địch 3-2 để đánh bại cầu thủ Hy Lạp Zishepas. Phóng viên hãng tin Tân Hoa Xã Gao Jing đã bị Gao Jing bắt

Vào ngày 13 tháng 6, Jiao Kovich đã ở trong trò chơi. Cùng ngày, trong trận chung kết độc thân quần vợt Pháp năm 2021 ở Paris, cầu thủ người Serbia Jiao Kevic đã giành chức vô địch 3-2 để đánh bại cầu thủ Hy Lạp Zishepas. Phóng viên hãng tin Tân Hoa Xã Gao Jing đã bị Gao Jing bắt

Vào ngày 13 tháng 6, Jiaokovic phục vụ trong trò chơi. Cùng ngày, trong trận chung kết độc thân quần vợt Pháp năm 2021 ở Paris, cầu thủ người Serbia Jiao Kevic đã giành chức vô địch 3-2 để đánh bại cầu thủ Hy Lạp Zishepas. Phóng viên hãng tin Tân Hoa Xã Gao Jing đã bị Gao Jing bắt

Vào ngày 13 tháng 6, Jiaokovic đã chụp một bức ảnh với chiếc cúp vô địch. Cùng ngày, trong trận chung kết độc thân quần vợt Pháp năm 2021 ở Paris, cầu thủ người Serbia Jiao Kevic đã giành chức vô địch 3-2 để đánh bại cầu thủ Hy Lạp Zishepas. Phóng viên hãng tin Tân Hoa Xã Gao Jing đã bị Gao Jing bắt

Vào ngày 13 tháng 6, Jiao Kovic đã trả lại mục tiêu trong trò chơi. Cùng ngày, trong trận chung kết độc thân quần vợt Pháp năm 2021 ở Paris, cầu thủ người Serbia Jiao Kevic đã giành chức vô địch 3-2 để đánh bại cầu thủ Hy Lạp Zishepas. Phóng viên hãng tin Tân Hoa Xã Gao Jing đã bị Gao Jing bắt

Vào ngày 13 tháng 6, Jiao Kovich đã ở trong trò chơi. Cùng ngày, trong trận chung kết độc thân quần vợt Pháp năm 2021 ở Paris, cầu thủ người Serbia Jiao Kevic đã giành chức vô địch 3-2 để đánh bại cầu thủ Hy Lạp Zishepas. Phóng viên hãng tin Tân Hoa Xã Gao Jing đã bị Gao Jing bắt

Vào ngày 13 tháng 6, Jiao Kovic đã trả lại mục tiêu trong trò chơi. Cùng ngày, trong trận chung kết độc thân quần vợt Pháp năm 2021 ở Paris, cầu thủ người Serbia Jiao Kevic đã giành chức vô địch 3-2 để đánh bại cầu thủ Hy Lạp Zishepas. Phóng viên hãng tin Tân Hoa Xã Gao Jing đã bị Gao Jing bắt

Vào ngày 13 tháng 6, Jiao Kovic đã trả lại mục tiêu trong trò chơi. Cùng ngày, trong trận chung kết độc thân quần vợt Pháp năm 2021 ở Paris, cầu thủ người Serbia Jiao Kevic đã giành chức vô địch 3-2 để đánh bại cầu thủ Hy Lạp Zishepas. Phóng viên hãng tin Tân Hoa Xã Gao Jing đã bị Gao Jing bắt

Vào ngày 13 tháng 6, Jiao Kovic đã trả lại mục tiêu trong trò chơi. Cùng ngày, trong trận chung kết độc thân quần vợt Pháp năm 2021 ở Paris, cầu thủ người Serbia Jiao Kevic đã giành chức vô địch 3-2 để đánh bại cầu thủ Hy Lạp Zishepas. Phóng viên hãng tin Tân Hoa Xã Gao Jing đã bị Gao Jing bắt

Vào ngày 13 tháng 6, Jiaokovic đã hôn chiếc cúp vô địch. Cùng ngày, trong trận chung kết độc thân quần vợt Pháp năm 2021 ở Paris, cầu thủ người Serbia Jiao Kevic đã giành chức vô địch 3-2 để đánh bại cầu thủ Hy Lạp Zishepas. Phóng viên hãng tin Tân Hoa Xã Gao Jing đã bị Gao Jing bắt

Vào ngày 13 tháng 6, Jiaokovic (phải) đã chụp một bức ảnh nhóm với Zis Pipas tại lễ trao giải. Cùng ngày, trong trận chung kết độc thân quần vợt Pháp năm 2021 ở Paris, cầu thủ người Serbia Jiao Kevic đã giành chức vô địch 3-2 để đánh bại cầu thủ Hy Lạp Zishepas. Phóng viên hãng tin Tân Hoa Xã Gao Jing đã bị Gao Jing bắt

Vào ngày 13 tháng 6, Jiao Kovich đã ở trong trò chơi. Cùng ngày, trong trận chung kết độc thân quần vợt Pháp năm 2021 ở Paris, cầu thủ người Serbia Jiao Kevic đã giành chức vô địch 3-2 để đánh bại cầu thủ Hy Lạp Zishepas. Phóng viên hãng tin Tân Hoa Xã Gao Jing đã bị Gao Jing bắt

Vào ngày 13 tháng 6, Jiaokovic đã tổ chức chiếc cúp vô địch. Cùng ngày, trong trận chung kết độc thân quần vợt Pháp năm 2021 ở Paris, cầu thủ người Serbia Jiao Kevic đã giành chức vô địch 3-2 để đánh bại cầu thủ Hy Lạp Zishepas. Phóng viên hãng tin Tân Hoa Xã Gao Jing đã bị Gao Jing bắt

By duanhui

SUNWIN】 【188BET】 【Fun88】 【1 GOM】 【B52